icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Rustad skole   ›   Aktuelt
Nye Rustad skole
  

Utvidelse av Rustad skolekrets

Plansone Åsgård B innlemmes i Rustad skolekrets fra august 2019

Ås kommune viser til vedtak i kommunestyret den 21.06.2017, i sak Skolebehovsanalyse Ås sentrum.

Fra skoleåret 2019/ 2020 vil elever bosatt i området kalt "Åsgård B", som er øst for jernbanelinja, sogne til Rustad skolekrets. Skolekretsene mellom Åsgård og Rustad endres slik at området øst for jernbanelinja i nåværende Åsgård skolekrets legges inn i Rustad skolekrets.

Elever som allerede går på Åsgård og som bor i dette området beholder skoleplassen på Åsgård. Nye elever skoleåret 2019/2020 (1. trinn og nyinnflyttede) vil sogne til Rustad.