icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. juni - 12:44
Nye prøver tatt 21.06 viser at badevannet på Breivoll syd og nord nå holder meget god kvalitet
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Selvbetjening   ›   Gata mi   ›   Alle saker

Utbedring av asfaltdekke

Vei
2017-08-30 18:49 (#41656)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Nyveien 1
Kart


Det er huller i veidekket i krysset Nyveien/Drøbakveien. Samtidig gjøres oppmerksom på at det er mangelfullt dekke ved Nyveien 24 - dette er meldt via e-post tidligere, og anmodes utbedret parallelt med utbedringen ved nevnte kryss.
Kommentar fra kommunen:

Takk for din henvendelse. Huller i veien ved krysset mot Drøbaksveien tilhører Statens vegvesen og må varsles til dem. Vi har tidligere gjort henvendelse til vegvesnet og forespurt om utbedring av huller. Innover veien har vi asfaltert det det er behov.