icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

STORE og mange hull i asfalt RV152 under jernbanebro + avkjøring fra 152 mot Esso (fra Ski)

Vei
2018-04-25 16:36 (#48928)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: RV152
Kart (65.3533059, 12.662623100000019)


Store og mange hull.
Disse har vært en stund!
Kommentar fra kommunen:

Dette tilhører Statens vegvesen og dem må kontaktes for utbedring.