icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Rustad skole   ›   Informasjon om nytt skolebygg

Informasjon om nytt skolebygg

3D bilde_Koda_prelim
3D bilde_Koda_prelim
3D bilde_Koda_prelim
3D bilde_Koda_prelim

Solfall borettslag omsorgsboliger

Ferdigstillelse høst 2019

Omsorgsboliger med personalbase bygges sentralt i Ås.

En foreldregruppe med funksjonshemmede barn har tatt initiativ til å etablere tilpassede boliger for deres barn. Prosjektet er planlagt gjennomført som et kommunalt byggeprosjekt med Husbankstøtte. Boligene etableres som et felles borettslag hvor hver familie kjøper en egen andel. Det skal tilrettelegges for personalbase i bygget med 24 timers bemanning.

Politiske behandlinger

Utvalg: PBK HHS HOK HTM FS KS
Utvidelse   04.11.2015     05.11.2015 18.11.2015
Idê/skisseprosjekt godkjennes 10.12.2015          
Igangsettelse   30.03.2016   31.03.2016 06.04.2016 20.04.2016
Søknad om disensasjon       02.11.2017    
Orientering om fremdrift 25.04.2018          
Forprosjekt 30.05.2018          
Statusrapport. Kontrahering av entreprenør. 29.09.2018          

 

Handlingsprogram med økonomiplan:
Handlingsprogram 2018-2021
Handlingsprogram 2017-2020
Handlingsprogram 2016-2019
Handlingsprogram 2015-2018
Tips en venn Skriv ut

Kart

Aktuelt

Kontaktinformasjon og besøkstider for helsesykepleier

Inger Helen Willoch er helsesykepleier på Rustad skole. Hun er tilstede på skolen til følgende tider: Mandag 08:30 - 11:00. Tirsdag, torsdag og fredag 08:30...
Nye Rustad skole

Utvidelse av Rustad skolekrets

Ås kommune viser til vedtak i kommunestyret den 21.06.2017, i sak Skolebehovsanalyse Ås sentrum.
Modulskolen

Første skoledag skoleåret 2019-2020

 Grunnet flytting til og fra Modulskolen, har elever tilhørende Rustad og Åsgård skole første skoledag torsdag 22. august.