icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Solberg skole

Solberg skole

Solberg skole

Solberg skole

Kontaktinformasjon

Mjølnerveien 4, 1400 Ski
Telefon: 64 96 28 20 
solberg.skole@as.kommune.no
Rektor: Olav-H Karlsen

Ansatte

Om Solberg skole

Solberg skole er en 1-7 skole som ligger i den nordre delen av Ås kommune. Skolen har 191 elever og 28 ansatte. Det er ca. 90 barn på SFO. Skolen er bygd i 1979 og består av et hovedbygg og Solberg gård som fungerer som en del av skolens undervisningslokaler. Geografisk sett ligger skolen sentralt ved Da Vinci-broen over E18,  i nærheten av Ski sentrum og offentlig kommunikasjon. Skolen er i vekst, og ny to-parallell skole skal stå ferdig i 2018. Frem til ny skole står ferdig, benytter 6. og 7. trinn seg av lokaler på Nordbytun ungdomsskole. 

Det er interaktive tavler i alle klasserom. Alle elevene på mellomtrinnet har hver sin iPad. Skolen bruker den nettbaserte læringsplattformen It's Learning.

Solberg skole ligger i nærhet til flott skogsområde og elevene har vært med på å skape ulike læringsarenaer og områder som innbyr til lek og aktivitet flere steder i skogen.

Skolen har også fått støtte av Sparebankstiftelsen til å kunne utvikle kunst i naturen. Uteområdene brukes som en naturlig forlengelse av klasserommene, og småtrinnet har også uteskole.

Tips en venn Skriv ut

Kart

Aktuelt

SFO

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

Med bakgrunn i prosjektet «Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås», har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen. P...

Bruk av smartklokker/mobilklokker

Vedlagt ligger et informasjonsskriv vedrørende etiske og juridiske problemstillinger bruk av av smartklokker/mobilklokker kan åpne opp for.