icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 2. halvår 2011

Saksdokumenter 2. halvår 2011

Tips en venn Skriv ut

2011 08 23 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte på Moer sykehjem, møterom 1-3, 23.08.2011 kl. 10.00

2011 08 23 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte 24.08.2011 er avlyst

 

2011 08 24 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 kl. 16.30

2011 08 24 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 kl. 19.00

2011 08 24 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse- og sosial har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-2, 24.08.2011 kl.19.00 

2011 08 25 Administrasjonsutvalgets møte er avlyst.

2011 08 25 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011. Møtet starter med en befaring av Elgjartunveien 4, felles oppmøte på Ås rådhus kl. 17.00. Møtet fortsetter på Ås rådhus i Lille sal kl. 18.00.

2011 09 07 Formannskapets møte avlyst

Formannskapets møte 07.09.2011 er avlyst.

2011 09 07 Kommunestyre

Kommunestyret har møte 07.09.2011 kl. 19.00 i Ås rådhus, Store sal.

2011 09 27 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.09.2011 kl. 10.00

2011 09 27 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Lille sal, 27.09.2011 kl. 10.00

2011 09 28 Formannskap

Formannskapet har møte 28.09.2011 kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal

2011 09 28 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1-2, 28.09.2011 kl.19.00

2011 09 28 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 28.09.2011 kl. 19.00

 

2011 09 29 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal, 29.09.2011 kl. 16.00

2011 09 29 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 29.09.2011 kl. 18.00 i Ås rådhus, Lille sal.

2011 10 12 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 12.10.2011 kl. 16.30

2011 10 12 Kommunestyre

Kommunestyret har møte 12.10.2011 kl. 19.00 i Ås rådhus, Store sal.

2011 10 12 Kommunestyre - konstituerende møte

Konstituerende møte for kommunestyre holdes 12.10.2011 i Ås rådhus,Store sal kl. 20.00 eller så snart det avtroppende kommunestyre har avsluttet sitt møte.

2011 10 26 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 26.10.2011 kl. 16.30

2011 11 01 Kontrollutvalget

2011 11 08 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Lille sal, 08.11.2011 kl. 10.00

2011 11 08 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Lille sal, 08.11.2011 kl. 18.00

2011 11 09 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 09.11.2011 kl. 19.00 i Ås rådhus, Lille sal.

2011 11 09 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 09.11.2011 kl. 16.30

2011 11 09 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1-2, 09.11.2011 kl.19.00

2011 11 10 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal, 10.11.2011 kl. 18.00

 

2011 11 10 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal, 10.11.2011 kl. 16.00

2011 11 23 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 23.11.2011 kl. 16.30

2011 11 23 Kommunestyre

2011 11 23 VEDLEGG: Follorådet - Ny organisering og utkast til vedtekter

Vedlegg til sak i formannskapet 9. og kommunestyret 23. november 2011

2011 11 30 Administrasjonsutvalget, ekstraordinært møte

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, rådmannskontorets møterom, 30.11.2011 kl. 15.00

2011 12 01 Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre har møte 01.12.2011 kl. 13.00 i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal.

2011 12 13 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har vedtatt å holde sine møter åpne for publikum.

Innkallingen (PDF)

Protokollen(PDF)

2011 12 14 Kommunestyrets heldagsmøte

Kommunestyre har heldagsmøte 14.12.2011 kl. 09.00 i Ås rådhus, Store sal.

2011 12 14 VEDLEGG: Handlingsprogram med økonomiplan 2012 - 2014

Vedlegg til sak om forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015.

Behandlingsrekkefølge:
Eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknikk og miljø, administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre.

2011 12 15 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal, 15.12.2011 kl. 18.00

2011 12 23 Formannskapet

Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, rådmannskontorets møterom, 23.12.2011 kl. 09.00.

2011 12 13 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 13.12.2011 kl 1800 ved Eiendomsavdelingens møterom Skoleveien 3.