icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 1. halvår 2013

Saksdokumenter 1. halvår 2013

Tips en venn Skriv ut

2013 01 14 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 14.01.2013 kl. 15.30 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 01 15 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 15.01.2013 kl. 17.30 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 01 17 Hovedutvalg for oppvekst og kultur er avlyst

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.01.2013 er avlyst fordi det ikke er saker til behandling. Neste møte holdes 14.02.2012.

2013 01 17 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i kulturhuset i Ås, store salong, 17.01.2013 kl.18.30

2013 01 17 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 17.01.2013 NB! kl. 17.00, i Lille sal i Ås rådhus.

2013 01 16 Administrasjonsutvalget er avlyst

Kontrollutvalget har møte i Kulturhuset , Lille sal, 29. oktober fra kl 18.30.

2013 01 16 Formannskapet er avlyst

2013 01 29 Kontrollutvalget

2013 02 11 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 11.02.2013 kl. 15.30 i Ås kulturhus, Lille sal

2013 02 12 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 12.02.2013 kl.17.30 i Ås kulturhus, store salong.

2013 02 13 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 13.02.2013 kl. 16.30

2013 02 13 Valgstyre

Valgstyret har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 13.02.2013, ca. kl. 18.30. NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

2013 02 13 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 13.02.2013, kl. 18.30

2013 02 14 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i kulturhuset 14.02.2013 kl.18.30, store salong.

2013 02 14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 14.02.2013 kl. 18.30 i Ås rådhus, Store sal.

2013 02 14 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 14.02.2013 kl. 18 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 02 27 VEDLEGG: Breivoll - forlengelse av leieforhold

2013 02 27 VEDLEGG: Forslag til planstrategi 2013 - 2016

2013 02 27 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 27.02.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 02 27 VEDLEGG: Tilstandsrapport for kommunale barnehager og skoler i Ås 2012

2013 02 27 Ekstraordinært møte i formannskapet

Formannskapet holdt ekstraordinært møte 27.02.2013 i Lille sal, Ås kulturhus

2013 03 13 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 13.03.2013 kl. 16.30

2013 03 11 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 11.03.2013 kl. 15.30 i Lille sal, kulturhuset

2013 03 12 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 12.03.2013 kl.17.30 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 03 14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 14.03.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 03 14 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Kulturhuset i Ås, Store salong 14.03.2013 kl.18.30

2013 03 14 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 14.03.2013 kl. 18.00 i Lille sal, kulturhuset

2013 03 19 Kontrollutvalget

2013 04 03 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 03.04.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 04 10 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 10. april 2013 kl 1830 i Lille sal, Kulturhuset

2013 04 15 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 15.04.2013 kl. 15.30 i Lille sal, kulturhuset

2013 04 16 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 16.04.2013 kl.17.30 i Ås kulturhus, lille sal.

2013 04 17 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 17.04.2013 kl. 16.30.

2013 04 18 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 18.04.2013 kl. 18.30 i Ås rådhus, rådmannens møterom.

2013 04 18 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, kinofoajeen, 18.04.2013 kl. 18.30.

2013 04 18 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 18.04.2013 kl. 18 i Lille sal i kulturhuset

2013 05 02 Kommunestyre

Kommunestyre har møte 02.05.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

 

2013 05 29 Vedlegg - Breivoll forlengelse av leieforhold

Behandlingsrekkefølge:
Rådene 15.4 og 16.4, hovedutvalgene 18.4, formannskapet 15.5, kommunestyret 29.05.

2013 05 29 Vedlegg - Årsmelding 2012 med årsberetning

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknikk og miljø, administrasjonsutvalg, formanskap og kommunestyre.

 

2013 05 07 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 7.5.13 kl 1830 i Eiendomsavdelingens møterom, Skoleveien 3

2013 05 14 Kontrollutvalget

2013 05 16 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte 16.05.2013 kl.18.30 i Ås kulturhus, store salong.

2013 05 15 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 15.05.2013 kl. 18.30

2013 05 14 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 14.05.2013 kl.17.30 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 05 13 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 13.05.2013 kl.15.30 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 05 16 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 16.05.2013 kl. 18.00 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 05 21 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 21.05.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 05 29 Formannskap

Formannskapet har ekstraordinært møte 29.05.2013 kl. 17.15 i Ås kulturhus, Lille sal

2013 05 29 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 29.05.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 06 12 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 12.06.2013 kl. 18.30

2013 06 12 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, lille sal, 12.06.2013 kl. 16.30

2013 06 10 Ås eldreråd

Ås eldreråds møte 10.06.2013 er avlyst.

2013 06 13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 13.06.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 06 11 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte 11.06.2013 er avlyst.

2013 06 13 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, store salong, 13.06.2013 kl. 18.30

2013 06 19 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 19.06.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 06 19 Vedlegg: 1. tertialrapport 2013

Behandlingsrekkefølge:
Administrasjonsutvalget, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskap og kommunestyre.

2013 06 18 Kontrollutvalget