Reguleringsplaner

Tips en venn Skriv ut

Her finner du oversikt over vedtatte reguleringsplaner, oppstart av nye reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er ute til offentlig ettersyn.

Se også PlanInnsyn for å søke opp gjeldende bestemmelser, få informasjon om pågående planprosesser og komme med innspill til kommunens planarbeid