icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Planprogram
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover

  

Planprogram for kommuneplanen har vært på høring

22. mars 2020 - 26. mai 2020

Forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen for Ås kommune har vært på høring med en høringsfrist 25.mai. Planprogrammet skal behandles i formannskapet  2.september og i kommunestyret 16.september 2020.

Det har kommet inn 60 høringsuttalelser. 21 av disse er uttalelser til selve planprogrammet, 39 er arealinnspill. Arealinnspillene skal tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen. Endelig kommuneplan skal vedtas innen utgangen av  2021.

2.gangs behandling av planprogrammet til kommuneplanen

Saksframlegg med vedlegg (sak 51/20) finner du her

Dokumenter som følger saken finner du her: 

Planprogram for rullering av kommuneplanen viser: 

  • Formålet med planarbeidet
  • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
  • Ramme for innspill til kommuneplanens arealdel 
  • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
  • Planprosesser med frister, deltakere og opplegg for medvirkning
  • Dokumentasjon av arealsinnspill

Dokumenter som ble sendt ut i forbindelse med høringen av planprogrammet: 

Høringsbrev: Planprogram for rullering av kommuneplanene - finner du her

Planprogrammet for rullering av kommuneplanen - høringsforslaget - finner du her. 

Sjekkliste for dokumentasjon av arealinnspill, finner du her. 

Sjekkliste for dokumentasjon av arealinnspill i word, finner du her. (DOC) (PDF)

Kunnskapsgrunnlag som du kan bruke når du dokumenterer arealinnspill, finner du her.