icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Parkeringstillatelse

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Parkeringsforskriften

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest og bilde.

Vedlegg

Legeattest og bilde

Legeerklæring

Ett passbilde

Søknaden sendes til

Ås kommune, Servicetorget, P.b. 195, 1431 Ås

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Service- og kommunikasjon
Telefon:64 96 20 00
Epost:servicetorget@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1

Ansvarlig enhet

Avdeling:Service- og kommunikasjon
Telefon:64 96 20 00
Telefaks:64 96 20 09
Epost:servicetorget@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1
Åpningstid:Hver dag fra kl 0900-1430

Kontaktpersoner

Navn:Rita Herrem
Tittel:Konsulent
Telefon:64 96 20 00
Epost:rita.herrem@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:35