icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Overvannskum

Vann og avløp
2018-04-22 09:24 (#48812)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Kråkstadveien 88
Kart (59.69773499999999, 10.84993529999997)


Kumlokk er ikke i posisjon over kummen
Kommentar fra kommunen:

T%akk for din henvendelse. Vi sjekker ut saken.