icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. juni - 12:44
Nye prøver tatt 21.06 viser at badevannet på Breivoll syd og nord nå holder meget god kvalitet
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 07.06.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
17/17 Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017
18/17 Tilstandsrapport skoler 2016
19/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021
20/17 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021
21/17 Evaluering av ungdomsrådet med forslag til endringer
22/17 1. tertialrapport 2017
23/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017
24/17 Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen