icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. juni - 12:44
Nye prøver tatt 21.06 viser at badevannet på Breivoll syd og nord nå holder meget god kvalitet
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Tid og sted: 07.06.2017 kl. 18:30 - Moer sykehjem, 1. etasje
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
13/17 Status og utfordringen innen for Rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune 2017
14/17 1. tertialrapport 2017
15/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017
16/17 Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen
17/17 Alternativ til vold
18/17 Orienteringssak om Follo legevakt og forskriftsendring
19/17 Inndragning av skjenkebevilling for Click Bar AS for brudd på alkohollovgivningen.