icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. juni - 12:44
Nye prøver tatt 21.06 viser at badevannet på Breivoll syd og nord nå holder meget god kvalitet
Du er her:   Rustad skole   ›   Aktuelt   ›   Ny E18 i Ås
Logo for Statens vegvesen

Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning: E18 Retvet-Vinterbro i Ski og Ås kommuner

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning (KU), i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7, tredje ledd, for ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i Akershus fylke.

Publisert: 12. februar 2016
Logo for Statens vegvesen

Reguleringsplanarbeid for ny E18 Retvet – Vinterbro - Nyhetsbrev 26.6.2014

Planprogrammet for E18 Retvet-Vinterbro ble vedtatt i Ski kommune 21.5 og Ås kommune 27.5.

Publisert: 17. juli 2014

Planprogram og ny jord rapporten for E18

Lenker til planprogram, jordrapport og informasjon fra Statens Vegvesen finner du her.

Publisert: 08. mai 2014