icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Mangler brøytepinner, ikke klippet veikanter og store hull i veien

Vei
2018-11-14 11:06 (#52841)
Ny henvendelse Ny

Adresse: Herumveien 184
Kart (59.6404602985967, 10.777152670317605)


Det er ikke satt opp brøytepinner mellom Herumveien 161 og 184.
Det har heller ikke blitt klippet veikantene på samme strekning i hele år, før ble det gjort 2 ganger i løpet av høsthalvåret.
Det har heller ikke utført noe veivedlikehold på denne stekningen siden i våres, mens resten av Herumveien har blitt reparert flere ganger i samme tidsrom.
To steder har veien blitt så slitt at det har kommet opp fjell/Stein som blir høyere og høyere. Det er på tide å fylle på mere subbus. Jeg har bodd i Herumveien i 29 år og det har ikke vært fjell/stein i veien før.