icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer   ›   Kultur og fritid
20161214_124741_1024x576

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for muligheter til å søke tilskudd til ulike tiltak.

Publisert: 02. mars 2018
20161214_124741_1024x576

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021

Vedtatt av kommunestyret i Ås 21.06.2017

Publisert: 21. februar 2018
20161214_124741_1024x576

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Vi ønsker oss innspill til tiltak som du mener kan bedre mulighetene for rekreasjon, idrett og friluftsliv i Ås kommune. Frist 15. mars 2017.

Publisert: 07. februar 2017
Illustrasjonsbilde idrett

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019

Vedtatt av kommunestyret i Ås 02.09.2015

Publisert: 04. mars 2016
Illustrasjonsbilde idrett

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 er en del av Ås kommunes handlingsprogram.

Publisert: 03. mars 2015
Illustrasjonsbilde idrett

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018

Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014.

Publisert: 27. februar 2015
Illustrasjonsbilde idrett

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017

Vedtatt av kommunestyret i Ås 04.09.2013.

Publisert: 01. november 2013
Logo Ås kommune

Plan for kulturminner

Ås kommunes plan for kulturminner finner du på neste side.

Publisert: 22. april 2013
Illustrasjonsbilde idrett

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2013-2016 er en del av Ås kommunes handlingsprogram.

Publisert: 03. april 2013