icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Kommuneplanen   ›   Kommuneplan 2007-2019
Kommuneplan Ås 2009 - 2017

Kommuneplan Ås 2009 - 2017

Kommuneplanen 2007-2019

Kommunens framtidsplan

Kommuneplanen for Ås i perioden 2007-2019 ble vedtatt i kommunestyret 21.06.2007.

Tips en venn Skriv ut

Kommuneplanen samordner den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen. Den omfatter en samfunnsdel med mål for utviklingen av kommunen og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser.

Kommuneplanen for 2007-2012 peker på sentrale utfordringer som det må jobbes med for å sikre en bærekraftig utvikling som gjør Ås kommune til et godt sted å være også de neste 12 årene.

Du kan lese
Kommunplanens samfunnsdel her
Kommuneplanens arealdel her

Eller du kan kontakte Servicetorget på 64 96 20 00 og få den tilsendt.

Har du spørsmål til planen, kontakt
Plan og utviklingssjef Ellen Grepperud, 64 96 20 71