icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Kommunale områder   ›   Kommunale byggeprosjekter
Illustrasjon modulskole Malthus

Modulskole på Ås stadion for Rustad skole

Åpning høst 2017

Prosjektinfo:
Oppstart av anleggsarbeider: mars 2017
2-parallell modulskole for Rustad skole.

Nye Rustad skole åpnes høsten 2019.

Publisert: 08. juli 2016
Skisse

Solberg skole

Åpning høst 2018

Solberg skole bygges til en 2 parallell skole med flerbrukshall.

Skolen er prosjektert og plassert slik at den senere skal kunne utvides til en 4 parallell.

Publisert: 31. august 2016
Ankomst Rustad skole

Rustad skole

Åpning høst 2019

Nye Rustad skole bygges til en 4 parallell skole med flerbrukshall.

Rustadtunet utvider sin kapasitet til 12 plasser.

Publisert: 31. august 2016
Oversiktsbilde 3d Koda

Moer sykehjem

Åpning 2020-2021

Moer sykehjem skal utvides etappevis med 40 + 40 plasser. De siste plassene er estimert ferdigstilt i 2025.

Moer sykehjem har i dag 88 plasser fordelt på 72 enerom og 8 dobbeltrom.

Publisert: 19. juni 2017
Fasade Åsgård skole fra Drøbaksveien White ark

Åsgård skole

Anslått åpning høst 2023

Åsgård skole skal bygges ut til 4-parallell skole med flerbrukshall.

Publisert: 31. august 2016