Skolestart

Innmelding av nye elever til 1. trinn skoleåret 2019-2020

Barn som er født i 2013 vil i slutten av oktober/ begynnelsen av november få tilsendt brev fra den skolen barnet skal begynne på.

Tips en venn Skriv ut

2013- barn vil i løpet av uke 44 og 45 få tilsendt brev fra den skolen barnet sogner til, etter folkeregistrert adresse.

Foresatte skal melde barnet inn i skolen elektronisk på Ås kommunes hjemmeside under Selvbetjening - elektroniske skjemaer - innmelding skole

Frist for innmelding er 1. desember. Ta kontakt med servicetorget på Ås rådhus for veiledning dersom du/ dere ikke har tilgang til elektronisk skjema.

Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Veien eleven bor i bestemmer hvilken skole eleven skal meldes inn på. Oversikt over hvilke veier/ gater som sogner til hvilke skoler finnes i Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.

Dersom foresatte ønsker å søke om skoleplass på en annen skole enn den man mottar informasjonsskriv fra, må det søkes om skolebytte. Søknaden sendes til oppvekst- og kulturetaten. Søknaden vil bli behandlet etter opplæringsloven § 8-1 og Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune

Ved spørsmål om utsatt skolestart, kontakt pedagogisk-psykologisk senter (PPS)  innen 1. desember. 

Vennlig hilsen

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef