icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Innsendt av: Tony Mathiessen

HASTER! Overvann ødelegger eneste ankomstvei (og skolevei for mange barn!)

Vann og avløp
2018-11-11 20:57 (#52767)
Ny henvendelse Ny

Adresse: Vollholen 5, 1435 Ås
Kart (59.63404119787257, 10.848074915344228)


Dette haster, så håper det blir tatt tak i raskt av kommunen. Store mengder vann samler seg opp i bunnen av en skråning nedenfor fotballbanen i Kroer, og renner i store mengder ned eneste adkomstvei for oss i «nedre» Vollholen (vi bor i 21A). Veien er nå nesten ufremkommelig med bil etter dagens regnvær, da disse vannmengdene har gravd store sjakter ned og på tvers av veien. Skal også nevnes at røranlegget under kumlokket som ligger på toppen av bakken (altså midt i krysset) oversvømmes med vann ganske fort.