icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Rustad skole   ›   Aktuelt

Les ukentlig informasjon om skole i Foreldrepulsen

Barn- og unges kommunestyremøte 21.11.2016

Barn- og unges kommunestyremøte 21.11.2016

Framtidas politikere er sikret!

Ordfører Ola Nordal var sikker i sin sak etter å ha gjennomført Barn og unges kommunestyremøte i dag. Han var imponert over elevenes innsats.

Tips en venn Skriv ut

Elevene har en pott på 200 000 kroner som de skal fordele mellom skolene til skolemiljøtiltak. Dette er en dobling siden man i 1999 årlig har bevilget 100 000 kroner til de ni grunnskolene i Ås. Rådmannens forslag var som følger:

Kommunestyrets bevilgning på kr 200 000 til skolemiljøtiltak fordeles ved at hver skole får et grunnbeløp på kr 12 000 og resterende midler fordeles per elev. Med nevnte grunnbeløp blir fordelingen slik:

Fordeling av penger til skolemiljøtiltak
Rustad skole 377 elever kr  26 887
Åsgård skole 370 elever kr  26 591
Ås ungdomsskole 349 elever kr  25 762
Nordby skole 318 elever kr  24 540
Nordbytun ungdomsskole 255 elever kr  22 056
Sjøskogen skole 247 elever kr  21 740
Solberg skole 191 elever kr  19 532
Kroer skole 118 elever kr  16 653
Brønnerud skole 108 elever kr  16 259
Sum 2 333 elever kr 200 000

Så var det elevrådsrepresentantene fra de ulike skolene som fikk muligheten til å legge fra alternative forslag til rådmannens forslag, vist over.

Som seg hør og bør i en slik sammenheng, ble forslagene etterfulgt av en intens lobbyveriksomhet for å kapre stemmer til sin egen skoles forslag. Det ble argumentert med at man gikk flere år på barneskolen, derfor skulle de få mest penger. De hadde også fått mindre en ungdomsskolene de siste årene, så nå sto de for tur.

Andre mente at det er et større press å være elev på ungdomsskolen en barneskolen, så de måtte få mest. Det trengs en oppgradering av ungdomsskolene, mente noen.

Etter forhandlinger, med noen små justeringer, sto det om fem ulike forslag, men siden det ble avklart at ingen ville stemme på rådmannens innstilling, sto det i realiteten mellom de fire elevforslagene.

Ordfører Ola Nordal forklarte elevrådsrepresentantene gangen i stemmegivningen, at det forslaget som skilte seg mest ut, ble stemt over først. Dersom det ikke fikk flertall, stemte man for det neste på lista.

Brønnerud skole forslag ble votert over først, men fikk ikke nok stemmer. Det samme gjaldt for Ås ungdomsskoles forslag. Til slutt satte ordføreren Åsgård og Rustad skoles forslag opp mot hverandre, og da falt valget på Rustad skoles forslag, som ser slik ut:

Fordeling av penger til skolemiljøtiltak
Rustad skole 377 elever kr  26 500
Åsgård skole 370 elever kr  26 000
Ås ungdomsskole 349 elever kr  24 500
Nordby skole 318 elever kr  24 000
Nordbytun ungdomsskole 255 elever kr  22 000
Sjøskogen skole 247 elever kr  22 000
Solberg skole 191 elever kr  20 000
Kroer skole 118 elever kr  17 500
Brønnerud skole 108 elever kr  17 500
Sum 2 333 elever kr 200 000

Som dere ser, så var det ikke så langt fra rådmannens opprinnelige forslag.

Protokoll fra møtet finner du her.

En annen nyhet i år er spørretimen, der elevene på forhånd sender in spørsmål til ordføreren, som svarer på spørsmålene i møtet. Siden dette er en helt ny tradisjon, og vi har mulighet til å gjengi både elevenes spørsmål og ordførerens svar, får du dette i sin helhet her:

Elevrådet ved Brønnerud skole ønsker å få svar på følgende spørsmål.

Er det noen mulighet for at vi på Brønnerud kan få en kunstgressbane, eller kan vi reparere/ utbedre den grusbanen vi har, slik at den blir bedre? Grusbanen er hullete, vannet samler seg til store dammer, og man får masse stein i sårene når man faller

Når det er regn, får vi ikke lov å spille der pga vanndammer. Banen mangler vedlikehold over flere år.
Svar fra ordfører:

  • JA, det er mulig å få kunstgress, men det er vanskelig fordi det er dyrt.

  • JA, det er mulig å få fiksa på grusbanen, det er ikke vanskelig, og det er billig.

Hvis dere på Brønnerud mener at det er viktig for dere å få bedre baner er det viktig at dere sier tydelig ifra om det. For å få kunstgress må det graves og ordnes, og legges ny grus, med kunstgress oppå. Hvis vi skal ha det må vi samarbeide med idretten, slik at dette blir en av de viktige treningsbanene i Ås. Først må dere sammen med skolen og foreldrene finne ut om det er det der ønsker.

Dere kan ta det opp i elevrådet, og vedta at det er viktig for dere. Så kan dere be FAU på skolen å arbeide videre med det. Når det gjelder grusbanen kan vi trolig utbedre den noe ved å tilføre noe masser og rette den ut litt.

Spørsmål fra Solberg skole:

Her er spørsmålet elevrådet ved Solberg skole ønsker å stille deg ved årets BUK.

 «I Ski kommune har fritidsklubben Kjeller’n et tilbud som går helt ned til 4. trinn. De har også leksehjelptilbud fra 5.-7. trinn fra kl. 14.00-17.00, der elevene blir hentet på to av skolene. Det er klubbkveld hver onsdag med ulike grupper som f.eks. kjøkkengruppe, turgruppe og RC-gruppe. Vi savner et slikt tilbud i Ås kommune. Hvilke tilbud for denne aldersgruppen planlegger ordfører å innføre?»
Svar:
Takk for et godt spørsmål. Vi politikere har diskutert dette tidligere. Hittil har vi prioritert å drive fritidsklubb for ungdommene, og ikke barna. Vi har fått beskjed om at det ikke er lurt å ha barna og ungdommene i samme fritidsklubb, for da slutter ungdommene å gå der. Vi veit også at mange barn er med på mange fritidsaktiviteter i idrett og kultur, men når de blir ungdommer er det mange som dropper ut fra disse organiserte tilbudene.  For kommunen er det viktig å gi disse uorganiserte ungdommene et tilbud.

Ordfører mener at barn og unge har mange gode tilbud om aktiviteter, og at det ikke er så stort behov for at kommunen gir tilbud til dere utenfor skoletiden. Derfor er svaret mitt at ordfører ikke har planer om å innføre nye tilbud til dere.

En liten trøst, hvis dere fortsatt mener dette er veldig viktig for dere, ta det opp om igjen, i elevrådet, FAU og snakk med politiskere dere kjenner om det.

Spørsmålet elevene på Kroer skole har til ordføreren er følgende:

«Kan gymgarderobene våre bli pusset opp? Vi har ønsket oss det svært lenge.

De er kalde, vanskelige å få vasket ordentlige rene, malingen flasser av og i det hele tatt lite hyggelige».
Svar:
Det er ingen planer om en stor opp-pussing nå. Men det er veldig bra dere sier i fra. Det er ikke meningen at dere skal være i utrivelige rom der malingen flasser av. Jeg har derfor sendt spørsmålet deres videre til vedlikeholdsavdelingen. Da vet de om hvordan dere opplever det, og jeg skal spørre nærmere hva som enkelt kan gjennomføres, og hva som evt må være et større prosjekt.

Det er ikke meningen at dere skal gå på skole i rom der malingen ikke henger på veggen.

Nordal tillot også Åsgård skole et tilleggspørsmål.

Dusjene på skolen er helt elendige, vannet kan ikke reguleres og det er vond lukt i dusjen. Kan de pusses opp?

Nordal kunne ikke love noe, siden han ikke var forberedt påspørsmålet, men syntes det var bra at de sa i fra om forholdene. Nordal ville likevel viderebringe saken til vedlikeholdsavdelingen. Han oppfrodret elevene til å ta det opp med FAU, slik at de også kan gjøre noe med saken.

I år var det ingen kandidater til miljøvernprisen, så dette var siste post på programmet. Ordføreren fortalte elevene at han syntes de hadde vært veldig flinke, og gjort en solid jobb med fordelingen.

- Framtidas politikere er sikret, fortalte Nordal administrasjonen på rådhuset etter at møtet var slutt, et tegn på et meget vellykket Barn og unges kommunestyremøte.