icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Om oss   ›   Kontakt kommunen   ›   Døgnåpne vakttelefoner
  

Døgnåpne vakttelefoner

Vakttelefoner utenom ordinær arbeidtid

Nødtelefoner

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

Nødnummer for døve: 1412

Politiet Follo

Telefon: 02800

Vann og avløp

Kontakt sentralbordet 64 96 20 00 i arbeidstiden (08:00 - 15:30 mandag - fredag)

Utenfor arbeidstid ring 959 39 727

Kommunale bygninger og kommunale utleieboliger

Kommunale bygninger og kommunale utleieboliger: 959 39 659.

Kun akutte henvendelser for sikring av bygget/bolig.

Øst 110-Sentral IKS

64 91 31 00 er betjent fra 08:00 til 15:30
Telefonnummer som skal benyttes hvis det ikke brenner.

Les mer her: www.ost110.no

Veterinærvakt Follo

Veterinærvakta gjelder for produksjonsdyr og hest og kan nås på telefonnummer 64 96 20 88 mellom kl. 16.00 - 08.00.
NB! Vær oppmerksom på at veterinær kan være opptatt med pasienter når du ringer. Legg igjen beskjed på telefonsvarer, og veterinær ringer deg tilbake så snart som mulig.

Viltvakta

Ved viltpåkjørsler/kollisjon meld fra til politiet på 02800. Politiet vil kontakte viltvakta. 

Ved andre akutte hendelser med vilt (ikke husdyr som katt, hund, sau) kontakt Follo landbrukskontor: 64 96 20 87.

Ting som haster etter 16.00 og fridager, ring Viltvakta 64 96 20 70.   

Hjemmesykepleien- vakttelefon

Distrikt Sør 959 39 605

Distrikt Nord 959 39 604

Moer sykehjem etter kontortid

Bogruppe 1A: 64 96 25 10                             Bogruppe 2A: 64 96 25 14
Bogruppe 1B: 64 96 25 11                             Bogruppe 2B: 64 96 25 15
Bogruppe 1C: 64 96 25 12                             Bogruppe 2C: 64 96 25 16
Bogruppe 1D: 64 96 25 13                             Bogruppe 2D: 64 96 25 17
 

Moertunet, bogrupper og dagavdelinger i Tunveien 5, 7 og 9

Tunveien 5

Bogruppe 5A tlf.nr: 474 66 703

Bogruppe 5B tlf.nr: 474 46 704

Tunveien 7

Bogruppe 7A tlf.nr: 474 66 702

Bogruppe 7B tlf.nr: 959 39 687

Tunveien 9

Bogruppe 1A tlf.nr: 64 96 23 11

Bogruppe 1B tlf.nr: 64 96 23 12

Natt tlf.nr : 64 96 23 53
 

Bogruppe 2A tlf.nr: 64 96 23 13

Bogruppe 2B tlf.nr :64 96 23 14

Natt tlf.nr: 64 96 23 54
 

Bogruppe 1C tlf.nr: 64 96 23 19
 

Dagavdeling 1 tlf.nr:64 96 23 64

Dagavdeling 2 tlf.nr:64 96 23 67

Follo barnevernvakt - Ski

Telefon direkte: 917 19 615

Via politi: 64 85 16 00/02800

Hafslund, strøm og strømførende kabler

Ring ved åpenbare faresituasjoner:
22 44 10 40

Alarmtelefon for barn og unge (nasjonal)

Telefonnummer: 116 111

Nettside: http://www.116111.no/

Krise- og incestsenteret Follo

Telefon: 64 97 23 00