icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Brønnerud skole

Brønnerud skole

Brønnerud skole

Brønnerud skole Foto: Ivar Ola Opheim

Kontaktinformasjon

Drøbakveien 63, 1430 Ås
Telefon: 64 97 42 00
bronnerud.skole@as.kommune.no
Rektor: Torbjørg Refsnes Jørgensen

Ansatte

Om Brønnerud skole

Brønnerud skole er en viktig del av lokalmiljøet i vestbygda, og møteplass for de som bor i denne delen av Ås kommune.

Nærmiljø med skolehage, skogen, Årungen og NMBU er viktige ressurser i undervisningen.

Målet er et læringsmiljø der elevene er aktive og bruker alle sansene. I samarbeid med hjemmet ønsker vi å legge til rette for hvert barns utvikling og læring ut i fra den enkelte elevs forutsetning.

Brønnerud skole har ca 100 elever. Det er 20 ansatte på skolen og SFO.

Tips en venn Skriv ut

Kart

Aktuelt

Viktig informasjon til foresatte

Informasjon til foresatte om pålogging til IST før skoleslutt Ås kommune er i ferd med å bytte skoleadministrativt system fra Oppad til IST. Oppad er tilgjen...
Logo Brønnerud skole_800x478

Velkommen til Brønnerud skole -

- til dere som har barn som starter på 1.trinn og til dere som flytter hit og har barn som kommer fra andre skoler.

Årshjul for Brønnerud skole 2016

Last ned oversikten over aktivitetene ved Brønnerud skole for året 2016.