icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Brønnerud skole

Brønnerud skole

Brønnerud skole

Brønnerud skole Foto: Ivar Ola Opheim

Kontaktinformasjon

Drøbakveien 63, 1433 Ås
Telefon: 64 97 42 00
bronnerud.skole@as.kommune.no
Rektor: Torbjørg Refsnes Jørgensen

Ansatte

Om Brønnerud skole

Brønnerud skole er en viktig del av lokalmiljøet i vestbygda, og møteplass for de som bor i denne delen av Ås kommune.

Nærmiljø med skolehage, skogen, Årungen og NMBU er viktige ressurser i undervisningen.

Målet er et læringsmiljø der elevene er aktive og bruker alle sansene. I samarbeid med hjemmet ønsker vi å legge til rette for hvert barns utvikling og læring ut i fra den enkelte elevs forutsetning.

Brønnerud skole har ca 100 elever. Det er 20 ansatte på skolen og SFO.

Tips en venn Skriv ut

Kart

Aktuelt

SFO

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

Med bakgrunn i prosjektet «Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås», har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen. P...

Viktig informasjon til foresatte

Informasjon til foresatte om pålogging til IST før skoleslutt Ås kommune er i ferd med å bytte skoleadministrativt system fra Oppad til IST. Oppad er tilgjen...
Logo Brønnerud skole_800x478

Velkommen til Brønnerud skole -

- til dere som har barn som starter på 1.trinn og til dere som flytter hit og har barn som kommer fra andre skoler.